Založ si blog

Sloboda prejavu: zamyslenie nad hranicami ľudskej hlúposti.

Psychológovia by možno vedeli vysvetliť, prečo bežní ľudia cítia potrebu na Facebooku a to mnohí dokonca aj pod vlastným menom, písať nezmysly. Navyše, ak tie nezmysly veľmi presne lícujú ustanovenia Trestného zákona, konkrétne § 423,424 a 424a a to Hanobenie národa, rasy a presvedčenia; Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Nie, nejdem písať o otvorene nacistických stranách či hnutiach. Skôr mi ide o to, čo sa nejakým spôsobom nielen toleruje, ale aj doslovne vyžaduje. O novodobom antisemitizme označovanom ako rusofóbia.

Ako som povedal, facebook vytvára priestor pre šírenie nekonečných nezmyslov, ale ako dôsledný zástanca slobody prejavu rešpektujem, že sloboda prejavu so sebou prináša aj hlúpy, nenávistný, primitívny, urážlivý či iný prejav, ktorého by sa inteligentní ľudia mohli radšej zdržať.  Rešpektujem však, že IQ nie je v spoločnosti zastúpené len vysokými hodnotami a že právo na slobodný prejav majú všetci. Samozrejme, facebook dáva tú možnosť, ktorú máme aj v bežnom  živote: zablokovať ľudí, s ktorých názormi nie ste komfortní. Viem, po správnosti by sme mali viesť dialóg … ale naučil som sa, že na facebooku sa dialógy nevedú. A ani v bežnom živote nevyhľadávame ľudí, s ktorými sa diskutovať nedá.

A tak sa mi niektoré perly ducha nedostávajú. Ale niekedy sa stane, že ich dostanem sprostredkovane cez iné osoby. Nedávno som mal možnosť si prečítať príspevok autora, ktorého som si kvôli psychohygiene v minulosti zablokoval. Nevenoval by som mu ani teraz pozornosť, keby sa neniesol na vlne, ktorú spustil ako tsunami český predseda vlády Andrej Babiš svojim bombastickým vyhlásením o kauze „Vrbětice“ a je skvele podporvaná výrokmi kľúčových politikov tak v čechách ako aj na Slovensku.

Príspevok velikána ducha začína: „Ruskí trollovia vždy používajú podobne slova , slovosled , argumenty , nadávky , zvláštny spôsob pohŕdavej agresívnej diskusie“. Najskôr som sa zamyslel, kto sú „Ruskí trollovia“. Z kontextu článku vyplynulo, že sú to všetci tí, ktorí sa nehlásia k otvorenej nenávisti voči Ruskej federácií či obyvateľom Ruska. Mentálni príbuzní nášho velikána ducha ich nazývajú na facebooku tiež „kremloidi, putinoidi“ a podobne. V tej súvislosti mi nedalo nezamyslieť sa, ako asi v 30tych rokoch minulého storočia v Nemecku nazývali tých Nemcov, ktorí sa otvorene nehlásili k antisemitizmu. Že by židovskí trollovia? Verím, že aj v Nemecku v tej dobe boli ľudia, ktorí s antisemitizmom, prejavmi nenávisti voči Židom, hádzaním viny za všetko zlé, čo sa v Nemecku stalo, na Židov či prenasledovaním Židov nesúhlasili. A asi to mali dosť ťažké. Ako v Turecku volajú tých, ktorí si myslia, že systematické prenasledovanie Kurdov nie je v poriadku? Kurdskí trollovia?

Áno, ako píše autor, každá diskusia začne označením Ruskí trollovia – to považuje autor za základ prejav kreativity a inteligencie. Autor ďalej perlí „Vždy do akejkoľvek debaty napchajú USA, či sa to hodí alebo nie“. Možno, že keby začal autor s nenávistnými prejavmi voči USA, napchali by tam ruskí trollovia Rusko. Kto vie?

„Splietajú guláš o Slovanoch , ale keď napíšeš že aj Poliaci a Ukrajinci sú Slovania , napíšu, že Ukrajinci sú fašisti“ – hm, podľa toho, čo som sa učil v škole, sú Rusi Slovania. Presne tak, ako my alebo Poliaci či Ukrajinci.

„Stíchnu na chvíľu , keď im napíšeš , že ich pravý front (Pravý sektor (ukrajinsky Пра́вий се́ктор [právyj séktor], slovensky Správná skupina – poznámka autora článku) nikdy nemal deväť percent ako nacisti u nás.“ Autor splieta príslušnosť k nejakej skupine národov s ideológiou. Áno je možné, že sa medzi Ukrajincami či Poliakmi nájdu obdivovatelia fašizmu tak ako aj na Slovensku. Je otázkou, či percentuálne zastúpenie v parlamente vypovedá presne o vplyve na politiku štátu, ale to už velikánovi ducha uniká. Takisto mu uniká, ako sa prezentuje to – ktoré politické hnutie, aké hodnoty prejavuje a čo propaguje. Ide o komplikovanú tému, ktorú velikán ducha vyriešil jednoducho. Primitívne. Ale nezastavuje sa a perlí: „Keď  napíšeš , že Rusi utláčali Ukrajincov a vyvolali tam hladomor, napíšu, že Stalin bol Gruzínec a Ježov a Berija boli Židia.“ Opätovne autor otvorí veľmi rozsiahlu a komplikovanú tému vzťahu medzi Rusmi a Ukrajincami. Cez prizmu hladomoru na Ukrajine hodnotí celé dejiny vzťahu medzi etnickými Rusmi a etnickými Ukrajincami. Takéto zjednodušovanie dejín bolo vždy blízke predovšetkým totalitne mysliacim ľuďom. Faktom je, že Stalin (Josef Visiarionovič Džugašvili) bol Gruzínec. Faktom je, že bol psychopat a určite aj sociopat. Pravdou je, že asi vyvraždil viac Rusov ako iných národností v Sovietskom zväze, keďže terorizoval a vraždil systematicky „podľa okresov“ a teda ak Rusov bolo v Sovietskom zväze najviac, určite ich aj najviac pripravil o život. Lavrentij Pavlovič Berija pôvodom pochádzal z Mercheuli v Abcházska. Nenašiel som žiaden zdroj, ktorý by potvrdzoval, že by bol Žid. Čo sa týka Nikolaja Ivanoviča Ježova, bol pôvodom z Petrohradu. Opätovne, jeho príslušnosť v židovskej národnosti nie je v zdrojoch potvrdená. Nepochopil som však, čo tým chcel auto povedať.

A náš velikán ducha skáče z vednej disciplínu „história“ do vednej disciplíny „ekonómia“, kde sa ukazuje, že je tiež znalcom a hneď prichádza z vetou: „Keď začneš spochybňovať životnú úroveň v Rusku , že majú nižší priemerný zárobok ako v Gabune a dožívajú sa nižšieho veku ako v Nigérii, dozvieš sa, že sú ale ľudsky čistí“.  Predovšetkým, autor by sa mohol presvedčiť o tom, že aj na Slovensku či v USA žijú ľudia, ktorí majú nižší zárobok ako v Gabune a dožívajú sa Nižšieho veku ako v Nigérií. Takisto aj v Rusku. Ale keďže hovorí o priemerných zárobkoch a priemernom veku dožitia, treba sa pozrieť na štatistiky.

Príjem na obyvateľa je vyjadrením množstva peňazí zarobených na osobu v štáte alebo geografickom regióne. Možno  ho použiť na určenie priemerného príjmu na osobu v oblasti a na vyhodnotenie životnej úrovne a kvality života obyvateľstva. Príjem na obyvateľa pre národ sa počíta vydelením národného príjmu krajiny a počtom obyvateľov. Pretože príjem na obyvateľa používa celkový príjem populácie a vydelí ho celkovým počtom ľudí, nie vždy poskytuje presné vyjadrenie životnej úrovne. Inými slovami, údaje je možné skresliť, pričom nezohľadňujú príjmovú nerovnosť. Rozdiely v životných nákladoch môžu byť pri medzinárodnom porovnaní nepresné, pretože výmenné kurzy nie sú zahrnuté vo výpočte. Kritici príjmu na obyvateľa naznačujú, že úprava parity kúpnej sily (PPP) je presnejšia, keďže PPP pomáha anulovať kurzový rozdiel medzi krajinami. Takže ak chceme pracovať s údajmi nášho odborníka na ekonómiu, podľa prognózy Medzinárodného menového fondu pre rok 2021 má mať Rusko podiel HDP na obyvateľa prepočítaný cez paritu kúpnej sily 29.485,- USD. Pre porovnanie Slovensko 34.815,- USD, spomínaný Gabun 16.244 ,- USD a napríklad priemer Európskej únie je 46.888,- USD. Podľa štatistiky Svetovej banky to bolo v roku 2019 v Rusku (opäť cez paritu kúpnej sily) 29.181,- USD, Slovensko 33.516,- USD a Gabun 15.612,- USD. Podľa prepočtov CIA za obdobie (1993-2017) to bolo v Rusku 27.900,- USD, na Slovensku 32.900,- USD a v Gabune 15.612,- USD. Len pre porovnanie, čo sa týka priemerného príjmu na obyvateľa v Nigérií, je to medzi 5.000 a 6000 USD na obyvateľa. Takže velikán ducha v snahe zosmiešniť nejakú krajinu bez poznania faktov celkom pokojne uráža iné krajiny a šíri nepravdivé informácie.

Čo sa týka priemernej dĺžky života, Rusko podľa štatistík dosahuje priemernú dĺžku života 73 rokov (ženy 78 a muži 67), pre porovnanie Slovensko 78 rokov (81 ženy a 74 muži) a naším osvieteným autorom spomínaná Nigéria 55 rokov (56 ženy a 54 muži). A USA 79 rokov (81 ženy a 76 muži). Aby som zapojil do diskusie USA aj tam, kde sa to podľa nášho velikána ducha nehodí.

Aj z týchto čísiel vidieť, že autorovi ide skôr o agresívnu formu komunikácie, založenej na nenávisti než o vecné argumenty. Na to strieľa príliš mimo.

Ale stále sa nezastavuje a pokračuje svojimi argumentmi ďalej: „Môžeš sa s nimi pustiť do debaty , ale iba z nudy , keď si v čakárni u lekára, alebo ideš vlakom. Ta debata ti nič nedá, jednak sú neznesiteľne hlúpi , jednak majú všetci tie iste argumenty , akoby boli výplod kolektívneho vedomia. Keď to Rusi už úplne prepália, chvíľu je ticho, kým ich platení agenti ako Ján.č a Lubo. b nevychrlia nejaké stanovisko . Keď sú argumenty chabé začnú ta kolektívne urážať , alebo sa vyhrážať.“ Klasická intelektuálna tolerancia nášho autora sa presne prejavuje vo vete „jednak sú neznesiteľne hlúpi“ (a preto porovnávajú Gabun a Nigériu s Ruskom, históriu v jej komplexnosti simplifikuje, každého, kto má iný názor označujú za „neznesiteľne hlúpeho“).

A nakoniec velikán ducha vybieha na kolbište medzinárodnej diplomacie a hviezdi: „A keď sa opýtaš , prečo na ruských veľvyslanectvách v Prahe a v Bratislave pracuje štvornásobok ruského personálu ako našich na českom a slovenskom vyslanectve v Moskve, začnú zas o tom, ako nás Rusi oslobodili.“ Niekedy je ťažké chápať myšlienkové pochody tohto génia. V kocke: podľa mňa je vecou krajiny, ktorá prevádzkuje veľvyslanectvo, koľko ľudí na tom veľvyslanectve pracuje. Spravidla najväčšie veľvyslanectvá majú najväčšie ekonomiky sveta – USA, Čína, Rusko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko. To preto, lebo zastupiteľstvá niečo stoja. A preto, lebo okrem iného presadzujú aj ekonomické záujmy. Jediným limitujúcim prvkom pri obsadzovaní veľvyslanectva je agrément prijímajúcej krajiny, ktorá ním odsúhlasí príchod vyslaného diplomata na diplomatickú misiu. Pri jeho udeľovaní je možné odmietnuť vyslanie toho ktorého diplomata na diplomatickú misiu. Slovensko aj Česká republika môžu navýšiť svoj diplomatický personál v Moskve na úroveň desiatok diplomatov. Je ich vecou aby to – na radu nášho autora – spravili. Neviem síce, čo má oslobodenie Slovenska či Čiech spoločné s veľkosťou tej ktorej ambasády, ale je pravdou, že vďaka červenej armáde tu dnes nehajlujeme zo zákona. Ak sa to velikánovi ducha nepáči, je mi to ľúto.

Svoju geniálnu úvahu zavŕšil vetou „Neradím to nikomu ako zábavu, otrávia vás platení trollovia a tupci a stratíte ilúzie o našom národe“. Autor teda má aj odsledované platby, ktoré idú na účty trollov? Každý, kto má iný názor ako je primitívne šírenie nenávisti, porovnateľné s antisemitizmom v nacistickom Nemecku, je podľa nášho „génia“ tupec. Znie to tak tolerantne. Sloboda prejavu je aj slobodou hlúpeho prejavu. Neznášanlivého prejavu. Prejavu hlúpej nenávisti. Velikán dicha vo svojom príspevku toho nasypal neúrekom. Je síce príslušníkom slovenského národa. A po prečítaní príspevku by som mal stratiť ilúzie o našom národe. Väčšiu znôšku hlúpych viet spojených do jedného textu bez akejkoľvek logiky,  snáď okrem otvorenej xenofóbie, som už dávno nečítal.  Ale aj tak nestrácam ilúzie (dokonca ani po tom, čo si tento národ zvolil Igora Matoviča za lídra na 4 roky) a budem podporovať slobodu prejavu. Aj hlúpeho prejavu. A rešpektovať, že aj takíto „velikáni ducha“ majú možnosť na facebooku šíriť svoje názory.

 

 

Márius Hričovský

Efektívna verejná správa pre budúce výzvy.

22.04.2020

Prednedávnom Klub 500, zastupujúci najväčších zamestnávateľov Slovenska, po komparatívnej analýze s inými vyspelými priemyselnými krajinami upozornil verejnosť aj politikov na možnosť úspor vo verejnej správe. Podľa jeho údajov je v súčasnej dobe na Slovensku 427.000 zamestnancov štátnej a verejnej správy. Zároveň upozornil, že v roku 2013 bol ich počet o 90.000 [...]

Netolerujme obmedzovanie slobody prejavu

23.05.2019

Obete na životoch medzi novinármi sa množia. Malta, Slovensko, Írsko. Áno, každý ľudský život je rovnako vzácny a každá smrť prichádza nevhod. Ale s novinárom zomiera ešte aj niečo, čo má inú, špecifickú hodnotu. Hodnotu života spoločnosti. Sloboda prejavu. Salman Rushdie, spisovateľ, na ktorého za publikovanie románu „Satanské verše“ Ajatoláh [...]

Rozpočet a starostlivosť o občanov v Európskej únii

03.05.2019

Rozpočet a starostlivosť o občanov v Európskej únii Nedávno denník Pravda zverejnil príspevok s názvom „Ak sa Európa nebude starať o ľudí, ľudia sa nebudú starať o Európu“ (26.04.2019), zameraný na tvorbu nového rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027. Hneď v úvode sa vychádza z toho, že rozpočet sa rovná prosperita. To tak možno pre [...]

Vladimir Putin

Putin opäť poprel účasť Ruska na počítačových útokoch v USA

14.06.2021 16:18

Ruské vedenie podľa Putina zároveň očakáva, že Moskva a Washington budú schopné spolupracovať v boji proti počítačovej kriminalite.

Očkovanie / Vakcína / Covid / Koronavírus /

Ústav pre kontrolu liečiv eviduje päť prípadov myokarditídy a perikarditídy po očkovaní

14.06.2021 15:31

Ide o zápalové ochorenia srdca, ktoré sa môžu vyskytnúť po infekciách alebo imunitných ochoreniach.

tuje, Pôtor

Bezočiví zlodeji kradli na cintoríne, zostala po nich spúšť

14.06.2021 15:00

Do výsadby tují na pietnom mieste investovala obec Pôtor stovky eur, no okrasné rastliny im tam vydržali sotva tri týždne.

Joe Biden

Biden: NATO čelí novým výzvam zo strany Ruska a Číny

14.06.2021 14:57, aktualizované: 15:12

Šéf Bieleho domu takisto pripomenul čl. 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý členov zaväzuje k vzájomnej obrane.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 7768x
Priemerná čítanosť článkov: 1554x

Autor blogu

Kategórie